Kvantový skok

Ročný transformačný VIP program 1:1

Vyberme sa spolu cestou k vytvoreniu úspešnej praxe.

Program je tvorený priebežne Tebe na mieru a je v zásade postavený na troch nohách: 

1. Podnikateľské zručnosti

2. Nastavenie mysle

3. Energetická tvorba reality

Keď sú tieto často v súlade, tak sa nesmierne podporujú. 

V podnikateľských zručnostiach sa budeme venovať pochopeniu ideálneho klienta, ceste zákazníka, marketingu a budovaniu značky.

V nastavení mysle sa učíš myslieť ako úspešná podnikateľka.

V energetickej tvorbe reality nastavujeme jasnú víziu a Ty sa postupne stávaš ženou, ktorá je v súlade s Tvojou víziou. 

Prakticky to  vyzerá tak, že každý týždeň máme jedno hodinové stretnutie. Zhodnotíme uplynulý týždeň, pracujeme s blokmi a zásekmi a určíme si úlohy na nasledujúci týždeň.

Ak je potrebné, tak si píšeme v messengeri aj pomimo naše termíny. 

BONUSY: 

Homeopatická podpora v akútnych ochoreniach pre rodinu.

Prístup do kurzu Úspešná aida. 

Objednávka

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.
Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.