Patríš medzi vysoko citlivé ženy?

Pokec o tom ako vyplniť kvíz

1 / 1

Bola som poslušná dcéra.

Na koľko je táto veta pravdivá?
( 0 hviezdičiek = vôbec, 5 hviezdičiek = absolútne pravdivá)

The average score is 100%

0%